12 maanden 12 bijeenkomsten 12 intervisie bijeenkomsten Iedere week een online Q & A en verdiepende stof Stage / uitwisseling / ervaringsgericht leren Investering € 5597,-

Over de trainer en coach school

vol energie jouw kennis overbrengen
Je hebt veel kennis en expertise en je bent goed in je vak. Je geeft daar trainingen in of wilt dat gaan doen. Maar hoe doe je dat zó dat mensen ook echt iets leren? En dat jij niet helemaal leegloopt als trainer? Dat je met energie staat te trainen en iedereen geleerd heeft wat er te leren viel?

IN HET KORT

JE DESKUNDIGHEID VERGROTEN
Als deskundige ken je misschien de volgende valkuilen wel:
 • Je training bestaat uit een presentatie met ruimte voor vragen. Sommige deelnemers maken daar gebruik van, maar anderen haken af. Aan het eind van de dag ben je doodmoe.
 • Je traint deelnemers die vol enthousiasme binnen komen, maar de energie slaat om. Er ontstaat weerstand en dat slaat jou als trainer uit het veld. De deelnemers betwijfelen of jij ze nog veel nieuws gaat leren. Ze zitten met de armen over elkaar en je gaat super hard werken en moeite doen om ze te overtuigen.
 • Je weet dat mensen meer leren als ze zelf bezig zijn met de stof, maar je vindt het lastig om een training te bedenken waarbij de stappen niet te groot zijn. Zodat je deelnemers ook echt gaan leren en jij niet de hele tijd staat te zenden, maar dat je gebruik maakt van de groep.
In de trainer- en coachschool ga je aan de slag op 3 lagen:
 1. Ik als persoon.
 2. Ik als trainer-coach.
 3. Mijn onderneming.
Natuurlijk leer je hoe je je deskundigheid vergroot en toe kunt passen in een training coach gesprek of workshop. Je kunt de training zo inrichten dat je deze direct aan kunt passen aan de behoefte van je deelnemers, maar niks compenseert ten aanzien van het doel van je training. Je herkent signalen en kunt snel schakelen om aangehaakt te blijven, zonder dat het ten koste gaat van jezelf of de training.

EINDNIVEAU

VAARDIGHEDEN

Na afloop beschik je over de belangrijkste vaardigheden die een trainer en coach nodig heeft. Je kunt dan actief je verschillende vaardigheden inzetten en schakelen tussen je rol als trainer en die van coach. Je bent instaat om deelnemers te motiveren om te leren, verschillende werkvormen en oefeningen te gebruiken en om deelnemers te activeren. En te schakelen tussen je rol als trainer en die van coach. Hierdoor sta je soepel voor de groep. Kost het je weinig energie en behaal je moeiteloos je doel- en de deelnemers ook.

VAARDIGHEDEN
 • Je bent in staat zelfstandig een traject met je klant op te stellen, een doelgericht plan van aanpak te maken en vervolgens de klant ervaringsgericht te ondersteunen om het doel te behalen.
 • Je beheerst verschillende coach technieken en psychologische modellen. Je weet wat er nodig is om een klant in beweging te krijgen en zet daarvoor de juiste tools in.
 • Je weet anderen te stimuleren, uit te dagen en te inspireren.
 • Je kunt een professionele coachrelatie opbouwen tussen jezelf en de ander.
 • Je leert concreet hoe je vanuit verbinding met jezelf een coachrelatie kunt aangaan met klanten. Zodat je echt bij jezelf blijft en toch volledig in verbinding bent. En daardoor geen energie overneemt of overprikkeld raakt.
 • Je bent je bewust van je persoonlijke kracht en weet deze op effectieve wijze in te zetten. Je weet wat jij nodig hebt om helemaal te kunnen zijn wie je bent en zo anderen te helpen en te ondersteunen.
 • Je weet hoe- en kunt moeiteloos werken. Omdat je precies weet wat jouw talent is en hoe je daar jouw klant mee op weg kunt helpen.
 • Je bent in staat zelfstandig cliënten te verwerven.
 • Je hebt inzicht in je eigen vermogens, kunt effectief communiceren, neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leven.
 • Je bent in staat prioriteiten en doelen te stellen en deze te realiseren.

EXAMEN

ERKEND DIPLOMA
De trainer en coach school kent een praktijk en een theorie examen. Je kunt de opleiding afsluiten met een examen dat een erkend diploma oplevert. Het examen is facultatief. Als je geen examen doet, krijg je een certificaat van deelname. Voor je diploma moet je examen doen.

PROGRAMMA

12 TRAININGSDAGEN
De opleiding bestaat uit 12 trainingsdagen. Tijdens de dagen met de hele groep krijg je nieuwe theorie en oefen je die samen. Er zijn 12 intervisie momenten in een kleine groep. Daar oefen je stukken van je training in kleinere groepen – daardoor is er relatief veel tijd om te oefenen en voor feedback. Tussen de lesdagen door lees je theorie en ga je aan de slag met praktijkopdrachten: training opzetten of voorbereiden om zelf te geven in de groep. Coachgesprekken voorbereiden en voeren. Je gaat tijdens de opleiding al echt aan de slag met deelnemers om het leerrendement zo hoog mogelijk te laten zijn.

TIJDSINVESTERING

12 MAANDEN
Je krijgt 12 dagen training, verdeeld over 12 maanden. Tussen de bijeenkomsten door besteed je 12 dagen aan intervisie: je maakt je eigen training. Of je bereidt een coach traject helemaal voor. Je bereidt een stukje training voor en leest theorie. Als je examen wilt doen, krijg je extra opdrachten om gericht te oefenen.

BEGELEIDING

FEEDBACK
Tijdens de trainer- en coachschool maak je regelmatig een plan voor een training, workshop of coachtraject. Als je examen doet, maak je extra opdrachten. Je krijgt hierop individueel feedback van een van de trainers. Je gaat in de praktijk oefenen en krijgt hier persoonlijk feedback op.

BLENDED LEARNING

IN DE PRAKTIJK
De trainer- en coachschool staat helemaal in het teken van de praktijk van trainers en coaches. We bieden je veel instrumenten die hun nut bewezen hebben in de praktijk en waarmee je meteen aan de slag kunt. Tussen de trainingsdagen door doe je allerlei oefeningen online om de stof te verwerken. Je komt bij elkaar in je intervisiegroep om de training of coach trajecten te bespreken. De belangrijkste stap is dat je gericht oefent met de stof die je geleerd hebt tijdens de opleiding, zowel in oefeningen als in eigen trainingen of coach trajecten.

STUDIEMATERIAAL

BOEKENLIJST
Je ontvangt een boekenlijst waarmee gewerkt wordt.

PRIJS

INVESTERING
Meedoen aan de Trainer- en Coachschool HSP Proof kost € 5597,- Dit bedrag dekt alle reguliere kosten: trainingsbijeenkomsten, intensieve feedback van de trainer, zaalhuur, lunch en studiemateriaal. Voor eventuele overnachtingen betaal je apart.

PROGRAMMA VAN DESKUNDIGE NAAR TRAINER

HOE ZIEN DE DAGEN ERUIT?
DAG 1
Kennismaking. Analyse start van de training. Hoe krijg je deelnemers mee? Hoe leren mensen? Verschillende leerstijlen. Hoe leer jezelf?
DAG 2
Stap voor stap werken. Hoe bouw je een training met kleine stappen? Hoe geldt dat voor jezelf? Verschillende psychologische basis modellen.
DAG 3
Vervolg psychologische modellen, praktisch oefenen van oefeningen die werken voor HSP en kinderen.
DAG 4
Onzichtbare communicatie. Ervaren en doen. Vervolg opzetten van je training of workshop.
DAG 5
Hoe zet je een coachtraject op? De verschillende onderdelen van een coachtraject zelf door lopen en opzetten. Gespreksvormen, contractvormen etc.
DAG 6
Oefenen van de vaardigheden van dag 1 t/m 3. Omgaan met weerstand (tegen de inhoud). Omgaan met weglekkende energie. Het eerste half uur van je training.
DAG 7
Autoriteit opbouwen bij de start. Confronterend starten. Kiezen van je rol en switchen tussen deze rollen. Voorbereiden van je workshop of coachtraject (min. 3 bijeenkomsten).
DAG 8
Minitrainingen in 2 of 3 groepen.
DAG 9
Herhaling en verdieping oefeningen, trainen & coachen. Je zichtbaarheid. Branding.
DAG 10
Oefenen van alle vaardigheden tot nog toe. Leiden en aansluiten (agenda laten varen en aansluiten bij je deelnemers zonder je doel te verliezen). Voorbereiding van je eigen training, workshop of coachtraject met echte klanten.
DAG 11
Samenstellen van je product en aanbod. Werken aan je zichtbaarheid. Ideale klant scherpstellen. Plan van aanpak onderneming.
DAG 12
Transfer naar je eigen praktijk.
Het examen is tweeledig:
 • een theorie examen wat je thuis online uitvoert.
 • een praktijk examen wat bestaat uit het geven van een training, coachgesprek of workshop.

COMPETENTIEPROFIEL

trainer en coach
Na afloop van de Trainer- en Coachschool HSP Proof beheers je de belangrijkste vaardigheden die een trainer en coach nodig heeft. Je kunt doelgericht trainingen maken en coachtrajecten opzetten. Deelnemers motiveren tot leren, vaardigheden bijbrengen aan hen en groepsprocessen begeleiden. Ook krijg je helder wat het doel van je deelnemers is. En ben je in staat ze daarbij te helpen, mochten ze er zelf niet uit komen. Je hebt een plan voor je eigen bedrijf of voor je rol als trainer/coach binnen een organisatie.
1. Kennismaking
Analyse start van de training. Hoe krijg je deelnemers mee? Hoe leren mensen? Verschillende leerstijlen. Hoe leer je zelf? 1.1. Je kunt de vraag van de deelnemers analyseren: in welke situaties gedragen ze zich nu niet effectief en wat moeten ze anders doen? Je kunt bepalen welke kennis hiervoor onmisbaar is en welke kennis behulpzaam is. 1.2. Je kunt de vraag van deelnemers vertalen in haalbare en concreet geformuleerde doelen in de praktijk. 1.3. Je kunt een traject ontwikkelen dat bestaat uit kleine stappen en dat de vertaalslag naar thuis haalbaar maakt met behulp van praktijkopdrachten en oefeningen. 1.4. Je kunt per trainingsonderdeel één heldere checklist ontwerpen. Hierin vertaal je de theorie in een helder ‘hoe’: hoe te handelen in praktijksituaties? 1.5. Je kunt trainingscoach onderdelen maken vanuit de situatie waarin je deelnemer zich bevindt. Je kunt praktijkvoorbeelden toepassen, tussenoefeningen maken, een analyse maken van de ‘pijn’ van de groep en een passende start kiezen en toepassen: confronterend, reflecterend of introducerend. 1.6 Je kent de verschillende leerstijlen en bent in staat om deze leerstijlen uit te leggen, te herkennen en actief toe te passen bij de deelnemers in je groep. 1.7 Je kent je eigen leerstijl en bent in staat om deze in te zetten, maar ook opzij te zetten indien nodig.
2. Stap voor stap werken
Hoe bouw je een training met kleine stappen? Je leert verschillende psychologische basismodellen toepassen in de praktijk. 2.1. Je kunt de kern van een psychologisch model bepalen en die helder overdragen. Je kunt praktische voorbeelden gebruiken en aan de hand daarvan uitleggen hoe deelnemers ermee aan de slag kunnen in de praktijk. Uitleg geven en laten ervaren welke voordelen het heeft (theorie). 2.2. Je kunt de groep stimuleren tot leren, reflecteren en integreren. Je kunt vragen terugleggen, denkvragen stellen, tegenstellingen samenvatten, advocaat van de duivel spelen, conclusies trekken.
2.3. Je kunt opdrachten helder instrueren door het nut te benoemen en stap voor stap uit te leggen wat de deelnemers moeten doen. Je herkent het wanneer de stap te groot blijkt en bent in staat om het in kleine mootjes te hakken, zodat het behapbaar wordt voor je deelnemers. 2.4. Je kunt een doel en een procedure bepalen voor de training. Voor het proces tijdens de training en een nabespreking. Die uitvoeren in contact met de groep. 2.5 Je neemt kennis van de verschillende psychologische basismodellen en bent in staat het juiste model in te zetten op het juiste moment. Je kijkt daarbij naar de behoefte van de groep en bent in staat te wisselen tussen modellen, mocht dat nodig zijn voor het leer rendement van je deelnemers. Door de switchen, verzeker jij je dat het doel van de dag (workshop of training) behaald wordt. 2.6 Je bent in staat de theorie van het model helder over te dragen aan je deelnemers. Zodat zij in staat zijn het te vertalen naar een praktijkvoorbeeld van henzelf. 2.7 Je bent in staat de deelnemers zelf te laten ontdekken en ervaren wat het voordeel is van het toepassen van een bepaald model op hun dagelijkse praktijk. Uiteraard beheers je zelf het model en pas je het toe in je dagelijks leven, zodat je veel praktijk voorbeelden hebt en het herkent wanneer je deelnemers in hun valkuil stappen.
3. deelnemers motiveren om te leren
3.1. Je kunt aansprekend starten. Je kunt helder en overtuigend vertellen hoe de training in elkaar zit en wat deelnemers daaraan hebben. Wat het ze oplevert om deel te nemen. 3.2. Je kunt confronterend starten. Je kunt deelnemers aan zetten tot leren en hun uitnodigen hun grenzen te verleggen. Je bent in staat de start gestructureerd na te bespreken. Zodat ze inzien wat ze niet goed hebben gedaan of anders kan en gemotiveerd raken voor de training. 3.3. Je kunt bruggetjes maken naar een volgende stap. Je kunt precies de kern samenvatten van wat de groep gezegd heeft, zo nodig nieuwe pijn op tafel krijgen en vanuit de pijn aangeven wat de volgende stap gaat opleveren. 3.4 Je kunt confronterende vragen stellen, waardoor de deelnemer zich bewust wordt van haar eigen gedrag en het effect van dat gedrag. Je bent in staat de pijn bloot te leggen en de deelnemer haar eigen leerervaring te laten doorlopen, zonder dat je deelnemer zich onveilig of angstig voelt. 3.5 Je bent in staat je deelnemers door hun emoties heen te begeleiden zonder dat ze in de weerstand komen. Of doorschieten in de stress. Je bent in staat je deelnemers te laten stretchen en zo het leerproces te bevorderen.
4. groepsprocessen begeleiden
4.1. Je kunt herkennen wanneer deelnemers weerstand hebben en kan in twee stappen reageren: eerst je agenda laten vallen en echt contact maken> dit doe je op drie niveaus hoofd, hart, buik. Je beheerst deze techniek. Daarna kun je gerust een voorstel doen of een mening geven. Zo bouw je autoriteit op.
5. coach
5.1 Je weet heel goed wat het verschil is in je rol als trainer en die van coach. Je kunt deze twee rollen actief en afwisselend inzetten, mits de situatie het toelaat. Je weet als coach heel goed verbinding te maken met je deelnemer en bent in staat je deelnemer te begeleiden in het proces. 5.2 Je bent een staat een helder contract te sluiten, waardoor het doel van het coachtraject meteen duidelijk is. Je kunt dit doel gedurende het coachtraject bijstellen en je bent heel goed in staat onderscheid te maken tussen therapie en coaching. 5.3 Je herkent het wanneer je deelnemer meer gebaat is bij andere begeleiding en kan het coachtraject dan ook stop zetten met heldere beweegredenen. De deelnemer doorverwijzen naar een ander waar hij of zij meer bij gebaat is. 5.4 Je bent als coach heel goed in staat onderscheid te maken in je eigen proces en dat van je deelnemer. Je put uit je rugzak met ervaringen, maar gunt je deelnemer zijn of haar eigen proces. Je kunt afstand houden en toch in verbinding zijn, zonder daarbij je eigen energie teveel weg te geven. 5.5 Je bent in staat je deelnemer te leren hoe ze kunnen verbinden zonder helemaal uit contact te gaan met zichzelf of de verbinding ten koste te laten gaan van henzelf. Als coach beheers je dit uiteraard zelf ook. 5.6 Je bent in staat op alle niveaus te luister en daar ook actief in te schakelen. Je kunt je deelnemer ondersteunen in zijn of haar proces door de niveaus te herkennen en te benoemen, waardoor je deelnemer zich bewust wordt en kan gaan toepassen om op een andere manier te gaan luisteren naar zichzelf en naar de ander.
6. ik als mens
6.1 Je hebt je eigen proces voldoende doorlopen om niet je eigen problemen te projecteren op je deelnemer. Je bent in staat de luisterniveaus te herkennen en actief toe te passen. Daarnaast ben je getraind om met emoties om te gaan en ben je heel goed in staat je eigen emoties te beheersen, zonder dat het weerslag heeft op je deelnemer of groep. 6.2 Je bent je bewust van je eigen referentiekader en bent in staat om te schakelen tussen je eigen kader en dat van je deelnemers of groep.
7. je onderneming
7.1 Je weet dat je als trainer of coach- of beiden een onderneming op te zetten hebt. Je weet precies waar jij voor staat en wie je doelgroep is. Je bent in staat te bepalen wat je doelgroep nodig heeft en kunt daar een passende training/ workshop of coachtraject voor opzetten. 7.2 Je beschikt over kennis die je nodig hebt om je onderneming te ondersteunen. Je weet waar je talent ligt en wat je valkuilen zijn. Je bent heel goed in staat de juiste hulp in te vliegen daar waar nodig, zodat jij bezig kunt zijn met datgene waar jouw talent ligt: namelijk trainen en coachen.

INTAKE

trainer en coach
We streven naar een goede match tussen jouw vraag en ons aanbod en daarom vinden we een goede intake belangrijk. Denk je erover om je in te schrijven voor de Trainer- en Coachschool HSP Proof? Neem dan eerst contact op met ons via de mail (floor@floorvanlier.nl), dan sturen we je het intakeformulier toe en dat bespreken we later via de telefoon of Skype.

WAT VERWACHTEN WE VAN ONZE DEELNEMERS?

JIJ HERKENT JEZELF HIERIN
 • Je hebt een eigen talent en expertisegebied die je aan anderen wilt overdragen.
 • Je bent gemotiveerd om (beter) te leren trainen en of coachen. Je vindt groepen soms nog spannend en omgaan met weerstand neem je persoonlijk op.
 • Je hebt tijd en gelegenheid om de stof toe te passen. Tijdens de opleiding ga je minstens 2 dagdelen trainen, want dan leer je het meest.
 • Je hebt tenminste HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt een goed beeld van wat je doel is en wat je wilt leren.
 • Je geeft prioriteit aan de trainer- en coachschool en zorgt dat je alle dagen aanwezig bent. We verzorgen hoogwaardige trainingsdagen waarin je de stof uit de boeken en online academies daadwerkelijk leert toepassen.
 • Je krijgt persoonlijke feedback op je trainingen en coachtrajecten. Je leert dat trainen een vak is dat jij na ‘de trainer- en coachschool’ echt beheerst.

TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK

trainer en coach
De Trainer- en Coachschool heeft het meest effect als je het geleerde meteen toepast in de praktijk. Daarom raden we je aan tijdens de opleiding zeker 2 dagdelen te gaan trainen. Minimaal een coachtraject op te zetten en te doorlopen. En eventueel een workshop te geven. Om examen te doen, is het verplicht dat je de stof die je leert tijdens de opleiding minstens 20 uur toegepast hebt in eigen trainingen. Wanneer je nog niet werkt als trainer of coach kan het lastig zijn om mogelijkheden te vinden om te trainen. Dan kan het helpen om stage te lopen bij andere trainers of om een eigen oefengroep te regelen. De hoofdtrainer kijkt mee naar opties binnen zijn of haar netwerk om je daarbij te ondersteunen, mocht het een probleem opleveren.
1. LOOP STAGE
Ga na of je kunt meelopen met een andere trainer. Van kijken naar anderen leer je veel. Het mooist is als je na verloop van tijd zelf stukjes mag trainen, bijvoorbeeld een groep begeleiden bij een oefening of een gedeelte van een psychologisch model uitleggen. Zoek in eerste instantie in je eigen netwerk. Je vraagt mensen een grote gunst als je een tijdje met ze wil meelopen. Begin daarom dichtbij: als je mensen al kent, zeggen ze eerder ja. Bekijk ook of je iets terug te geven hebt waarvan zij kunnen profiteren.
2. BEGIN EEN OEFENGROEP
Zoek een groepje ouders of kennissen bij elkaar waarmee je aan de slag kunt om je kennis toe te passen. Maak het zo laagdrempelig mogelijk maar zorg wel dat ze commitment hebben. Maak duidelijk afspraken vooraf of tijdens het eerste deel van je workshop of training. Organiseer eenmalig een workshop. Het gaat om oefentijd, zodat je praktijk ervaring op gaat doen. Het is vaak fijn om dat in je eerstelijns netwerk te doen, zodat jij je echt vrij voelt om te oefenen. Het gaat om het leren van beide kanten. Jij leert en zij leren van jou. In het begin is het handig om sessies van zo’n 21⁄2 uur te plannen. Hoe vaker je hetzelfde programma kunt trainen, hoe fijner het is. Zo kun je steeds meer puntjes op de i zetten. Regel zes mensen en je kunt al twee keer een dagdeel trainen. Wie weet willen ze meer!
3. DE DREMPEL OVER
De eerste keer trainen is altijd spannend. Plan je eerste training daarom twee á drie weken na je derde trainingsdag. Tijdens de eerste vier dagen van ‘de trainer- en coachschool’ leer je genoeg om aan de slag te kunnen en dat gaat je veel opleveren.
 • Je wordt vaardiger in je trainersvaardigheden, je leert wat wel en wat niet aansluit. Hoe snel mensen leren. En je leert doseren.
 • Je krijgt nieuwe ervaringen en vragen waardoor je nog meer diepgang krijgt en zelf heel veel leert over hoe het aansluit wat je vertelt en wat jij je deelnemers te leren hebt.
 • Je zelfvertrouwen krijgt een boost. Je krijgt je doelgroep steeds helderder. Wat wil je wel en wat niet?
4. MAAK EEN PLAN
Vaak zie ik dat deelnemers vol goede voornemens starten, maar dat het in de drukte lastig is om praktijkervaring te organiseren tijdens de opleiding. Daarom raden we je aan om een plan te maken voordat de derde trainingsdag aangebroken is.
 • Bedenk een onderwerp om over te trainen.
 • Bedenk wie mogelijke deelnemers zijn en hoe je ze kunt benaderen. Vraag dat ook aan je omgeving.
 • Gooi lijntjes uit bij je contacten: ‘Ik wil graag een pilot-training geven over …’
 • Zorg dat je voor de start van de opleiding al een paar trainingsdata hebt staan.
Na de vierde trainingsdag heb je voldoende in huis om aan de slag te gaan. Zorg dat je twee dagdelen getraind hebt vóór het laatste blok. En onthoud, deze trainingen zijn bedoeld om van te leren – voor je deelnemers én ook voor jou! Wacht daarom niet tot je helemaal zeker bent van je training, maar geef jezelf de kans om te leren in de praktijk. Doe dit ook met je coachtrajecten. Wacht niet tot je alles beheerst, maar start! Ga en leer ook van de weg en alles wat je onderweg tegenkomt.

HOE WERKT HET EXAMEN?

AFRONDEN TRAINER- EN COACHSCHOOL
Het examen is een individueel traject dat je doet na afloop van ‘de trainer- en coachschool’. Het bestaat uit twee delen: een kennistoets en een praktijk examen.
 1. De kennistoets duurt een uur. In die tijd beantwoord je 10 open vragen over de stof van de opleiding. Met de kennistoets gaan we na of je die stof goed genoeg snapt.
 2. Het praktijkexamen. Het is aan te raden om je praktijkexamen pas te doen als je wat meer ervaring hebt, omdat je dan vaak minder last hebt van zenuwen. Het praktijk examen bestaat uit het geven van een training en uit het uitvoeren van een coachgesprek.
Verplichte onderdelen voor examinering:
 • Het actief bijwonen van minimaal 87% van de opleidingsdagen;
 • Het actief deelnemen aan vier groepsintervisies (tussen elke opleidingsblok in);
 • Actieve deelname en zelfreflectie gedurende de supervisiedagen;
 • Je examendossier, bestaande uit verslaglegging van je supervisie en je eindinterventie;
 • Het examen: een schriftelijk examen op basis van de gelezen boeken en besproken theorie;
 • Een eindpresentatie tijdens een van de laatste opleidingsdagen.
Wat levert het examen op? Tijdens de Trainer- en Coachschool doe je veel nieuwe kennis en vaardigheden op. Het examen helpt je om alle competenties gericht toe te passen en aan te scherpen. Dat levert je 3 dingen op: 1. Je haalt nog meer uit de opleiding. Aan het eind van de opleiding beheers je alle competenties die een trainer nodig heeft, maar dat wil niet zeggen dat je ze ook allemaal toepast. Kunnen is nog geen doen. Het examen zorgt ervoor dat je alle competenties ook echt toepast. Zo heeft de opleiding maximaal rendement. 2. Je krijgt meer zelfvertrouwen. Tijdens het examen kijk je kritisch naar je trainersvaardigheden en snap je nog beter wat je doet en waarom je dat doet. Zo word je bewust bekwaam en daardoor kom je nog steviger in je schoenen te staan. 3. Je krijgt een diploma.

LEVERINGSVOORWAARDEN

VERWACHTINGEN
Wie zich inschrijft voor de Trainer- en Coachschool gaat een contract met ons aan. Hier lees je wat je van ons kunt verwachten en wat we van jou verwachten.
1. INSCHRIJVING

Je schrijft je in voor een opleiding of training door het intakeformulier in te vullen en te versturen via mail of onze website. Zo gauw we je intakeformulier ontvangen, mailen we je een bevestiging van ontvangst. Bij de Trainer- en Coachschool maken we altijd een afspraak om de intake af te nemen.

Na je intake heb je een bedenktijd van 14 dagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt jouw inschrijving automatisch definitief.

Als je wilt annuleren nadat je inschrijving definitief geworden is, kost dat geld.

 • Meer dan 2 maanden voor de start van de opleiding of training: 10% van de prijs.
 • 2 maanden tot 1 maand voor de start van de opleiding of training: 25% van de prijs.
 • 1 maand tot 2 weken voor de start van de opleiding of training: 50% van de prijs.
 • Minder dan 2 weken voor de start van de opleiding of training: 100% van de prijs.
2. kwaliteit
We doen ons uiterste best om de opleiding en trainingen te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen. Ben je ontevreden over (een onderdeel van) een opleiding of training van ons? Laat het ons snel weten! Alleen dan kunnen we er iets aan doen. Ben je ontevreden over de manier waarop we je klacht hebben opgepakt? Dan kun je contact opnemen met onze onafhankelijke klachtencommissie.
3. te weinig deelnemers
We mogen een opleiding of training zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 6 deelnemers zijn. Als we een opleiding of training afzeggen, laten we je dat minstens 2 weken van tevoren weten.
4. TRAINER OF LOCATIE NIET BESCHIKBAAR
Als op de dag van de opleiding of training een trainer of de locatie niet beschikbaar is, doen we alles om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer. Als dat niet lukt, krijg je je geld terug. Bij overlijden of ziekte word passende vervanging geregeld of vindt restitutie van het les geld naar rato plaats. We zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van de opleiding of training.
5. STUDIEMATERIAAL
Alle studiemateriaal dat we uitdelen tijdens de opleiding of training wordt automatisch van jou. Dit geldt voor trainingsmappen, uitdelers, oefeningen enzovoort. Op alle studiematerialen die we zelf gemaakt hebben rust het auteursrecht van Floor van Lier. Je mag het kopiëren voor eigen gebruik, zolang je de bron duidelijk vermeldt.
6. PRIVACY
Alle informatie die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over je werk, je carrière, je eigen sterktes en zwaktes enzovoort. Je kunt de gegevens die we van je bewaren inzien en laten verwijderen. We volgen je gedrag op onze website met Google Analytics. Alle gegevens zijn volledig geanonimiseerd, zodat we ze niet kunnen terugvoeren op personen.

CONTACT

NOG IETS VRAGEN OF JE AANMELDEN?